Rezerwacja kortów - link do strony


Sonda 0 nie istnieje!
A A A

Eco Beach Volleyball

Zapraszamy do udziału w turnieju siatkówki plażowej Eco Beach Volleyball. Zawody odbędą się w sobotę 30.06 na boisku przy ul. Jeziornej (plaża miejska). Zapisy przyjmujemy do 28 czerwca.

 

 

REGULAMIN

 

TURNIEJU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ

Eco Beach Volleyball

 

Cel. Popularyzowanie plażowej piłki siatkowej oraz aktywnego wypoczynku. Wyłonienie najlepszej drużyny amatorskiej w siatkówce plażowej.

Organizator. Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej, www.zcas.zlotow.pl

Czas i miejsce. Rozgrywki prowadzone będą w kategorii OPEN na boisku przy plaży (ul. Jeziorna). Termin zawodów: sobota, 30 czerwca 2012, godz. 11:00.

Uczestnictwo. W turnieju biorą udział zespoły (3 zawodników w polu + ewentualnie 1 rezerwowy) z zastrzeżeniem, że na polu gry w ciągu całego meczu znajduje się przynajmniej jedna kobieta. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 28 czerwca 2012 r. na sport.zcas@zlotow.pl. W karcie zgłoszeniowej prosimy o podanie danych kontaktowych do kapitana (nr telefonu oraz e-mail).

System rozgrywek. Turniej odbędzie się według następujących zasad:

  • dopuszcza się przyjęcie piłki sposobem oburącz górnym;

  • mecze będą rozgrywane do dwóch wygranych setów do 15 punktów; w przypadku remisu zostanie rozegrany trzeci set, również do 15 punktów, przy czym aby wygrać seta zespół musi uzyskać przynajmniej dwa punkty przewagi;

  • każdy zespół ma prawo do najwyżej trzech odbić w celu przebicia piłki nad siatką na stronę przeciwnika;

  • do odbić piłki przez zespół zaliczamy zarówno zamierzone odbicie piłki, jak i niezamierzone przez zawodnika dotknięcie piłki;

  • zawodnikowi nie wolno odbić piłki dwa razy pod rząd;

  • zawodnik może wejść w przestrzeń, na boisko i/lub w wolną strefę przeciwnika, o ile nie przeszkodzi to w grze zespołowi przeciwnemu;

  • błędem jest gdy zawodnik wykonuje atak otwartą dłonią przebijając piłkę palcami lub ”kiwając”;

  • zawody zostaną przeprowadzone systemem pucharowym (przegrana drużyna odpada z zawodów);

Nagrody. Nagrody przyznawane są za miejsca I-IV.

Sprawy dyscyplinarne. Sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny. Uczestnicy zawodów muszą akceptować decyzje podjęte przez sędziego, zachowując należyty szacunek i nie kwestionując wydanych orzeczeń. W przypadku wątpliwości mogą poprosić o wyjaśnienie zastosowanego przepisu. Uczestnicy zawodów muszą zachowywać się z szacunkiem oraz przestrzegać zasad FAIR PLAY, nie tylko wobec sędziego, ale również w stosunku do organizatorów zawodów, partnerów z zespołu, przeciwników oraz widzów. Zawodnikom nie wolno podejmować działań wymuszających podjęcie przez sędziów decyzji korzystnych dla swojego zespołu.

Postanowienia końcowe:

 • Turniej rozgrywany będzie piłką firmy „MIKASA".

 • Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy.

 • Zespoły uczestniczące w turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie, uczestniczą na własną odpowiedzialność, organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności za wynikłe wypadki.

 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w miejscu organizowanego turnieju.

 • W wypadku niesportowego zachowania się drużyna zostanie zdyskwalifikowana.

 • Decyzje sędziego, co do meczu są ostateczne, w innych sprawach decyzje podejmuje Organizator.

 • W sytuacji gdy warunki atmosferyczne będą niekorzystne organizator może odwołać turniej, o czym powinien poinformować zgłoszonych uczestników przed rozpoczęciem zawodów.

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu.

 

 

Organizator

 
Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.