Rezerwacja kortów - link do strony


Sonda 0 nie istnieje!
A A A

KONKURS "UROK POLSKICH DRZEW"

WAKACYJNY KONKURS FOTOGRAFICZNO - LITERACKI

UROK POLSKICH DRZEW

Adresaci:
Konkurs kierowany jest do wszystkich mieszkańców powiatu złotowskiego

Kryteria konkursu:
1. Prace oceniane będą w dwóch odrębnych grupach:
fotograficznej - ciekawe ujęcie nietypowego drzewa, spotkanego podczas wędrówek 
po Złotowie, powiecie złotowskim bądź turystycznych szlakach całej Polski
literackiej - gawęda o drzewie- autentyczna bądź fikcyjna opowieść o historii spotkanego drzewa, 
o tym co przeżyło, co widziało, co zdarzyło się w cieniu jego konarów 
w kategoriach wiekowych
(w zależności od rozpiętości wiekowej i ilości prac, jakie wpłyną na konkurs)

2. Wszystkie zgłoszone prace powinny powstać podczas tegorocznych wakacji

3. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie dwie prace w każdej grupie: (dwie fotografie oraz dwa teksty literackie); całość zapakowana w jednej kopercie odpowiednio opisanej:
Imię i nazwisko autora, wiek, adres zamieszkania, telefon kontaktowy

4. Dostarczone w formie odbitek zdjęcia o wymiarach 20x30 cm, powinny zawierać opis: gatunek drzewa oraz miejsce wykonania fotografii 

5. Teksty literackie opatrzone tytułem, nie powinny przekraczać 2 stron maszynopisu w formacie A-4 

6. Nadesłane prace nie mogą brać udziału w żadnym innym konkursie

Termin składania prac:
Prace konkursowe ( w zaklejonych kopertach czytelnie opisanych) należy składać osobiście lub drogą pocztową, w siedzibie złotowskiej biblioteki ul. Grochowskiego 17 do 20 sierpnia 2009 r. 

Ogłoszenie wyników i nagrody:
O terminie i miejscu wernisażu, na którym wręczone zostaną nagrody ( o łącznej wartości 1000 zł.), uczestnicy konkursu powiadomieni zostaną telefonicznie

Uwagi końcowe:
Nadesłane prace nie będą zwracane- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystywania ich podczas spotkań i wystaw Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Nadleśnictwa Złotów,
jak też w wydawnictwach promocyjnych tych instytucji.

 
Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.