Rezerwacja kortów - link do strony


Sonda 0 nie istnieje!
A A A

ZAPISY DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ

W okresie wakacyjnym rozegrana zostanie I edycja Grand Prix Złotowa w Siatkówce Plażowej 2010. Celem organizacji tego cyklu jest popularyzacja siatkówki plażowej, wspanialej zabawy i formy zdrowego spędzania czasu wolnego, zachęcanie młodzieży i rodziców do spędzania wolnych chwil na boiskach do siatkówki plażowej oraz pozyskanie nowych sympatyków siatkówki plażowej. Organizatorem rozgrywek jest Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej.

 

 

   

REGULAMIN  

Cel. Popularyzowanie plażowej piłki siatkowej oraz aktywnego wypoczynku. Wyłonienie najlepszej drużyny amatorskiej w siatkówce plażowej.

Organizator. Organizatorem Turnieju jest Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej.

Czas i miejsce. Rozgrywki prowadzone będą w kategorii OPEN na boisku przy ul. Jeziornej. Terminarz rozgrywek:

 • 03.07.2010 r. (TURNIEJ EURO ECO VOLLEY ROZEGRANY PODCZAS XVI EDYCJI EEM ZŁOTÓW 2010)

 • 31.07.2010 r.

 • 07.08.2010 r.

Uczestnictwo. W turnieju mogą brać udział wszyscy chętni. Mogą zgłaszać się drużyny wyłącznie mieszane (podczas meczu min. 1 kobieta przebywa stale na boisku). Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 30 czerwca 2010 r., do godz. 12:00. W karcie zgłoszeniowej prosimy o podanie danych kontaktowych do kapitana (nr telefonu oraz e-mail). Losowanie drużyn odbędzie się przed rozpoczęciem turnieju.

System rozgrywek

Turniej odbędzie się według następujących zasad:  

 • dopuszcza się przyjęcie piłki sposobem oburącz górnym;

 • mecze będą rozgrywane do dwóch wygranych setów do 15 punktów; w przypadku remisu zostanie rozegrany trzeci set, również do 15 punktów, przy czym aby wygrać seta zespół musi uzyskać przynajmniej dwa punkty przewagi;

 • każdy zespół ma prawo do najwyżej trzech odbić w celu przebicia piłki nad siatką na stronę przeciwnika;

 • do odbić piłki przez zespół zaliczamy zarówno zamierzone odbicie piłki, jak i niezamierzone przez zawodnika dotknięcie piłki;

 • zawodnikowi nie wolno odbić piłki dwa razy pod rząd;

 • zawodnik może wejść w przestrzeń, na boisko i/lub w wolną strefę przeciwnika, o ile nie przeszkodzi to w grze zespołowi przeciwnemu;

 • błędem jest gdy zawodnik wykonuje atak otwartą dłonią przebijając piłkę palcami lub ”kiwając”;

 • zawody zostaną przeprowadzone systemem pucharowym (przegrana drużyna odpada z zawodów);

Punktacja:

  1. miejsce - 10 pkt

  2. miejsce - 9 pkt

  3. miejsce - 8 pkt

  4. miejsce - 7 pkt

  5-8 miejsce - 5 pkt

  9-16 miejsce - 1 pkt

Sędziowanie. Mecze sędziują wyznaczeni przez Organizatora sędziowie.

Nagrody. Puchary i nagrody przyznawane są za miejsca I -III.

Sprawy dyscyplinarne. Sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny. Uczestnicy zawodów muszą akceptować decyzje podjęte przez sędziów, zachowując należyty szacunek i nie kwestionując wydanych orzeczeń. W przypadku wątpliwości mogą poprosić o wyjaśnienie zastosowanego przepisu. Uczestnicy zawodów muszą zachowywać się z szacunkiem oraz przestrzegać zasad FAIR PLAY, nie tylko wobec sędziów, ale również w stosunku do organizatorów zawodów, partnerów z zespołu, przeciwników oraz widzów. Zawodnikom nie wolno podejmować działań wymuszających podjęcie przez sędziów decyzji korzystnych dla swojego zespołu lub też działań mających na celu ukrycie błędów popełnionych przez swój zespół oraz działań mających na celu opóźnienie gry.

Postanowienia końcowe:

 • Turniej rozgrywany będzie piłką firmy „MIKASA".

 • Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy.

 • Organizator zabezpiecza opiekę medyczną.

 • Zespoły uczestniczące w turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie, uczestniczą na własną odpowiedzialność, organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności za wynikłe wypadki.

 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w miejscu organizowanego turnieju.

 • W wypadku nie sportowego zachowania się drużyna zostanie zdyskwalifikowana.

 • Decyzje sędziego, co do meczu są ostateczne, w innych sprawach decyzje podejmuje Organizator.

 • W sytuacji gdy warunki atmosferyczne będą bardzo niekorzystne (ulewny deszcz) Organizator może odwołać turniej, o czym powinien poinformować zgłoszonych uczestników przed rozpoczęciem zawodów.

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu.

 

   

  Zgłoszenia do rozgrywek przyjmowane są do dnia 30 czerwca, do godz. 12.00.

  Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w rozgrywkach.

                         Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej

 
Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.